Terugbetalingsbeleid LEVT

Herroepingsrecht

Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat het product duidelijk niet is gebruikt

De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan op de dag nadat de consument het product heeft ontvangen.

De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via levtclothing@gmail.com

De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan LEVT, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.